Dane firmy

NZT Anna Finster

Właściciel: Anna Finster, zarejestrowana w Ewidencja Działalności Gospodarczej CEDIG

Zbożowa 4a
70-653 Szczecin, Polska

Telefon: +48 918828270

E-mail: [email protected]

NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej): PL8522527644

REGON (numer statystyczny): 362033677

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów, którą można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsumenci mają możliwość korzystania z tej platformy do rozstrzygania swoich sporów. Jesteśmy gotowi do wzięcia udziału w pozasądowym postępowaniu arbitrażowym przed konsumenckim organem polubownym.

Informacje prawne utworzone za pomocą Zaufane sklepy copywriter prawny we współpracy z FÖHLISCH Prawnicy.