Polityka prywatności

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest::

NZT Anna Finster
Zbożowej 4A
Szczecin 70-653

[email protected]

Dziękujemy za zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej szczegółowo poinformujemy Cię o postępowaniu z Twoimi danymi.

1. DOSTĘP DO DANYCH I HOSTING

Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Przy każdym wywołaniu strony internetowej serwer WWW automatycznie zapisuje jedynie tzw. plik dziennika serwera, który zawiera na przykład nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i żądającego dostawcy (dane dostępowe) i dokumentuje połączenie. Te dane dostępowe są oceniane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania serwisu i ulepszenia naszej oferty. Służy to ochronie naszych głównie uzasadnionych interesów w prawidłowej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Wszystkie dane dostępowe zostaną usunięte nie później niż siedem dni po zakończeniu Twojej wizyty na stronie.

1.1 HOSTING

Usługi hostingu i wyświetlania strony internetowej są częściowo świadczone przez naszych usługodawców w ramach przetwarzania w naszym imieniu. O ile niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie stanowi inaczej, wszystkie dane dostępowe i wszystkie dane, które są gromadzone w formularzach udostępnionych na tej stronie internetowej, są przetwarzane na ich serwerach. W przypadku pytań dotyczących naszych usługodawców oraz podstaw współpracy z nimi prosimy o skorzystanie z opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

1.2 SIEĆ DOSTAWY TREŚCI

W celu skrócenia czasu ładowania niektórych ofert korzystamy z tak zwanej sieci dostarczania treści („CDN”). Dzięki tej usłudze treść, np. duże pliki multimedialne, jest dostarczana za pośrednictwem rozproszonych regionalnie serwerów zewnętrznych dostawców usług CDN. W związku z tym dane dostępowe przetwarzane są na serwerach usługodawców. Nasi usługodawcy pracują dla nas w ramach realizacji zamówień. Nasi dostawcy usług mają siedzibę i / lub korzystają z serwerów w krajach poza UE i EOG. W przypadku tych krajów Komisja Europejska nie podjęła decyzji w sprawie adekwatności. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. W przypadku pytań dotyczących naszych usługodawców oraz podstaw współpracy z nimi prosimy o skorzystanie z opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Nasi dostawcy usług mają siedzibę i/lub korzystają z serwerów w następujących krajach, dla których Komisja Europejska określiła odpowiedni poziom ochrony danych w drodze uchwały: Kanada, Nowa Zelandia

Nasi usługodawcy mają siedzibę i/lub korzystają z serwerów w następujących krajach: Rosja, USA
W przypadku tych krajów Komisja Europejska nie podjęła decyzji w sprawie adekwatności. Nasza współpraca z Państwem opiera się na następujących gwarancjach: Standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej

2. PRZETWARZANIE DANYCH W CELU PRZETWARZANIA UMOWY I KONTAKTU

2.1 PRZETWARZANIE DANYCH W CELU REALIZACJI UMOWY

W celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w takich przypadkach potrzebujemy danych do realizacji zamówienia i nie możemy wysłać zamówienia bez ich podania. Jakie dane są gromadzone, można zobaczyć w odpowiednich formularzach wejściowych.

Dalsze informacje na temat przetwarzania Twoich danych, w szczególności przekazywania naszym usługodawcom w celu realizacji zamówienia, płatności i wysyłki, znajdują się w poniższych punktach niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Po całkowitym wykonaniu umowy Twoje dane zostaną ograniczone do dalszego przetwarzania i zostaną usunięte po upływie okresów przechowywania wynikających z prawa podatkowego i handlowego zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych wykraczających poza to, co jest dozwolone przez prawo i o których poinformujemy Cię w niniejszym oświadczeniu.

2.2 KONTO KLIENTA

Jeżeli wyraziłeś na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. a RODO decydując się na założenie konta klienta, wykorzystamy Twoje dane w celu założenia konta klienta oraz do przechowywania Twoich danych dla przyszłych zamówień na naszej stronie internetowej. Usunięcie Twojego konta klienta jest możliwe w każdej chwili i można to zrobić albo poprzez wysłanie wiadomości do opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, albo za pomocą funkcji dostępnej na koncie klienta. Po usunięciu konta klienta Twoje dane zostaną usunięte, chyba że wyrazisz wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie swoich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

2.3 KONTAKT

W ramach komunikacji z klientami zbieramy dane osobowe w celu przetworzenia Państwa zapytania zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w takich przypadkach potrzebujemy danych do przetworzenia Twojego kontaktu. Jakie dane są gromadzone, można zobaczyć w odpowiednich formularzach wejściowych. Po całkowitym rozpatrzeniu Twojego wniosku Twoje dane zostaną usunięte, chyba że wyrazisz wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie Twoich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

Narzędzie czatu na żywo 3CX

W celu komunikacji z klientem korzystamy z narzędzia czatu na żywo od 3cx Ltd., 4, Markou Drakou, 2409 angomi, Nikozja, Cypr („3cx). Służy to ochronie naszych głównie uzasadnionych interesów w skutecznej i ulepszonej komunikacji z klientami zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. 3cx pracuje dla nas w naszym imieniu. Nie ma decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności dla USA. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. 

3. PRZETWARZANIE DANYCH W CELU PRZETWARZANIA WYSYŁKI

W celu wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO przekazujemy Twoje dane firmie kurierskiej, której zlecono dostawę, o ile jest to niezbędne do dostarczenia zamówionego towaru.

4. PRZETWARZANIE DANYCH W CELU PRZETWARZANIA PŁATNOŚCI

Podczas przetwarzania płatności w naszym sklepie internetowym współpracujemy z tymi partnerami: dostawcami usług technicznych, instytucjami kredytowymi, dostawcami usług płatniczych.

4.1 PRZETWARZANIE DANYCH W CELU PRZETWARZANIA TRANSAKCJI

W zależności od wybranej metody płatności przekazujemy dane niezbędne do przetworzenia transakcji płatniczej naszym dostawcom usług technicznych, którzy pracują dla nas w ramach przetwarzania zamówień, lub upoważnionym instytucjom kredytowym lub wybranemu dostawcy usług płatniczych, o ile jest to niezbędne do przetworzenia płatności. Służy to realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. W niektórych przypadkach dostawcy usług płatniczych zbierają dane wymagane do samodzielnego przetworzenia płatności, np. na własnej stronie internetowej lub poprzez integrację techniczną w procesie składania zamówienia. W tym zakresie obowiązuje deklaracja o ochronie danych danego dostawcy usług płatniczych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych partnerów do obsługi płatności i podstaw naszej współpracy z nimi, skorzystaj z opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

4.2 PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH ZAPOBIEGANIA OSZUSTWOM I OPTYMALIZACJI NASZYCH PROCESÓW PŁATNOŚCI

W razie potrzeby przekazujemy naszym usługodawcom dalsze dane, które wykorzystują oni wraz z danymi niezbędnymi do przetwarzania płatności jako nasi podmioty przetwarzające umowę w celu zapobiegania oszustwom i optymalizacji naszych procesów płatniczych (np. fakturowanie, przetwarzanie kwestionowanych płatności , wsparcie księgowe). Zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO w celu ochrony naszych przeważnie uzasadnionych interesów w zakresie ochrony przed oszustwami i skutecznego zarządzania płatnościami.

5. REKLAMA PRZEZ E-MAIL

5.1 NEWSLETTER E-MAIL Z REJESTRACJĄ

Jeśli zarejestrujesz się do naszego newslettera, będziemy wykorzystywać wymagane w tym celu lub odrębnie przekazane przez Ciebie dane, aby regularnie przesyłać Ci nasz biuletyn e-mailowy na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. RODO. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając wiadomość poprzez opcję kontaktową opisaną poniżej lub korzystając z linku podanego w newsletterze. Po wypisaniu się usuniemy Twój adres e-mail z listy odbiorców, chyba że wyraziłeś wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie Twoich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a RODO lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wykraczającym poza zakres dopuszczalny przez przepisy prawa, o czym poinformujemy Cię w niniejszym oświadczeniu.

5.2 WYSYŁKA NEWSLETTERA

Newsletter może być również wysyłany przez naszych usługodawców w ramach przetwarzania w naszym imieniu. W przypadku pytań dotyczących naszych usługodawców oraz podstaw współpracy z nimi prosimy o skorzystanie z opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

6. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE

6.1 INFORMACJE OGÓLNE

Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, na różnych stronach stosujemy technologie, w tym tzw. pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na Twoim urządzeniu. Niektóre używane przez nas pliki cookie są ponownie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po jej zamknięciu (tzw. pliki cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie (trwałe pliki cookie).
Korzystamy z technologii, które są absolutnie niezbędne do korzystania z niektórych funkcji naszego serwisu (np. funkcja koszyka). Technologie te gromadzą i przetwarzają adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (np. informacje o zawartości koszyka). W kontekście ważenia interesów służy to przede wszystkim uzasadnionym interesom w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Ponadto wykorzystujemy technologie w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (np. aby móc udowodnić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych), a także do analizy stron internetowych i marketingu internetowego. Dalsze informacje na ten temat, w tym odpowiednie podstawy prawne przetwarzania danych, można znaleźć w poniższych sekcjach niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Możemy również korzystać z technologii, które nie są indywidualnie wymienione w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Więcej informacji na temat tych technologii, w tym odpowiedniej podstawy prawnej przetwarzania danych, można znaleźć na platformie Usercentrics. Możesz to zrobić, klikając przycisk odcisku palca w prawym dolnym lub lewym dolnym rogu strony.

Możesz znaleźć ustawienia plików cookie dla swojej przeglądarki pod następującymi linkami: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Jeżeli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie technologii zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, w każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę, wysyłając wiadomość na adres kontaktowy opisany w oświadczeniu o ochronie danych. Możesz też kliknąć przycisk odcisku palca w prawym dolnym lub lewym dolnym rogu strony. Jeśli nie akceptujesz plików cookie, funkcjonalność naszej witryny może być ograniczona.

6.2 KORZYSTANIE Z PLATFORMY ZARZĄDZANIA ZGODAMI COOKIEYES DO ZARZĄDZANIA ZGODAMI

Na naszej stronie używamy Platforma do zarządzania zgodami CookieYes („CookieYes”), aby informować Cię o plikach cookie i innych technologiach, których używamy na naszej stronie internetowej, a także o Twoich w celu uzyskania, zarządzania i dokumentowania wymaganej prawnie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przy użyciu tych technologii. Zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. c RODO, jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z art. 7 ust. 1 RODO, aby móc wykazać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, któremu podlegamy. CookieYes to oferta firmy CookieYes Limited, 3 Warren Yard Warren Park, Wolverton Mill, Milton Keynes, MK12 5NW, Wielka Brytania, która przetwarza Twoje dane w naszym imieniu. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, serwer internetowy Usersentrics zapisuje tak zwany plik dziennika serwera, który zawiera również Twój zanonimizowany adres IP, datę i godzinę Twojej wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o Twoim zachowaniu w zakresie zgody. Twoje dane zostaną usunięte po trzech latach, chyba że wyraźnie wyraziłeś zgodę na dalsze wykorzystanie Twoich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a RODO lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wykraczającym poza zakres dopuszczalny przez przepisy prawa, o czym informujemy Cię w niniejszym oświadczeniu.

7. Einsatz von Cookies und anderen Technologien zu Webanalyse und Werbezwecken

Soweit Sie hierzu Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 zd. 1 lit. a DSGVO erteilt haben, verwenden wir auf unserer Webseite die nachfolgenden Cookies und andere Technologien von Drittanbietern. Nach Zweckfortfall und Ende des Einsatzes der jeweiligen Technologie durch uns werden die in diesem Zusammenhang erhobenen Daten gelöscht. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunftszerzrufen. Weitere Informationen zu Ihren Widerrufsmöglichkeiten finden Sie in dem Abschnitt „Cookies und weitere Technologien”. Weitere Informationen einschließlich der Grundlage unserer Zusammenarbeit mit den einzelnen Anbietern finden Sie bei den einzelnen Technologien. Bei Fragen zu den Anbietern und der Grundlage unserer Zusammenarbeit mit ihnen wenden Sie sich bitte an die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Kontaktmöglichkeit.

7.1 Einsatz von Google-Diensten z Webanalyse und Werbezwecken

Wir verwenden die nachfolgend dargestellten Technologien der Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Die durch die Google Technologien automatycznie erhobenen Informationen über Ihre Nutzung unserer Webseite erden in the Regel and einen Server der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA übertragen und gespeichert. Für die USA Liegt kein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vor. Unsere Zusammenarbeit mit ihnen stützt sich auf Standarddatenschutzklauseln der Europäischen Kommission. Sofern Ihre IP-Adresse über die Google Technologien erhoben wird, wird sie vor der Speicherung auf den Servern von Google durch die Aktivierung der IP-Anonymisierung gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die vole IP-Adresse an einen Server of Google übertragen und dort gekürzt. Soweit bei den einzelnen Technologien nichts Abweichendes angeben ist, erfolgt die Datenverarbeitung auf Grundlage einer für die jeweilige Technologie geschlossenen Vereinbarung zwischen gemeinsam Verantwortlichen gemäß Art. 26 RODO. Weitergehende Informationen über die Datenverarbeitung durch Google finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Google.

 Google Analytics

Zum Zweck der Webseitenanalyse werden mit Google Analytics Daten (IP-Adresse, Zeitpunkt des Besuchs, Geräte- und Browser-Informationen sowie Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Webseite) automatisch erhoben und gespeichert, aus denen unter. Hierzu können Cookies eingesetzt werden. Ihre IP-Adrese wird grundsätzlich nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage einer Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung durch Google.

Zum Zwecke der optimierten Vermarktung unserer Webseite haben wir die Datenfreigabeeinstellungen für „Google-Produkte und -Dienste” aktiviert. So kann Google auf die von Google Analytics erhobenen und verarbeiteten Daten zugreifen und anschließend zur Verbesserung der Google-Dienste verwenden. Die Datenfreigabe an Google im Rahmen dieser Datenfreigabeeinstellungen erfolgt auf Grundlage einer zusätzlichen Vereinbarung zwischen Verantwortlichen. Wir haben keinen Einfluss auf die anschließende Datenverarbeitung durch Google.

Zur Erstellung und Durchführung von Tests verwenden wir zudem die Erweiterungsfunktion von Google Analytics Optymalizacja Google.

Zur Webanalyse wird durch die Erweiterungsfunktion von Google Analytics Sygnały Google ein sog. „Cross-Device Tracking” ermöglicht. Soweit Ihre internetfähigen Geräte mit Ihrem Google-Konto verknüpft sind und Sie die Einstellung „personalisierte Werbung“ in Ihrem Google Konto aktiviert haben, kann Google Berichte über Ihr Nutzungsverhalten (insb. die geräteüllenzareifend we hr. Eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch uns findet insoweit nicht statt, wir erhalten lediglich auf Basis von Google Signals erstellte Statistiken.

Zu Webanalyse und Werbezwecken wird durch die Erweiterungsfunktion von Google Analytics das sog. Plik cookie DoubleClick eine Wiedererkennung Ihres Browsers beim Besuch anderer Webseiten ermöglicht. Google wird diese Informationen benutzen, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen.

 Google AdSense

Unsere Webseite vermarktet über Google AdSense Platz für Anzeigen von Drittanbietern. Diese Anzeigen werden Ihnen an verschiedenen Stellen auf dieser Webseite angezeigt. Über das sog. DoubleClick-Cookie wird die Anzeige interessengerechter Werbung durch die Erhebung und Verarbeitung von Daten (IP-Adresse, Zeitpunkt des Besuchs, Geräte- und Browser-Informationen sowie Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Webseite) singer pseudonirenung user die hil Interessen anhand von Besuchen dieser und anderer Webseiten festgestellt werden, ermöglicht.

 Reklamy Google

Zu Werbezwecken in den Google Suchergebnissen sowie auf den Webseiten Dritter wird bei Besuch unserer Webseite das sog. Google Remarketing Cookie gesetzt, das automatisch durch die Erhebung und Verarbeitung von Daten (IP-Adresse, Zeitpunkt des Besuchs, Geräte- und Browser-Informationen sowie Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Webseite) und mittels einer pseudonimen Cookiehnage ID und auf Iuf Iuf Werbung ermöglicht. Eine darüber hinausgehende Datenverarbeitung findet nur statt, sofern Sie die Einstellung „personalisierte Werbung“ in Ihrem Google Konto aktiviert haben. Sind sie in diesem Fall während des Besuchs unserer Webseite bei Google eingeloggt, verwendet Google Ihre Daten zusammen z Google Analytics-Daten, um Zielgruppenlisten für geräteübergreifendes Remarketing zu erstellen und definieren.

Zur Webseitenanalyse und Ereignisverfolgung messen wir über das Google Ads Śledzenie konwersji Ihr nachfolgendes Nutzungsverhalten, wenn Sie über eine Werbeanzeige von Google Ads auf unsere Website gelangt sind. Hierzu können Cookies eingesetzt und Daten (IP-Adresse, Zeitpunkt des Besuchs, Geräte- und Browser-Informationen sowie Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Webseite anhand von uns vorgegebenen Ereignissen wie zB Besuch einer Webseite wenden uner meldus a Nowy profil Nutzungsprofile.

 mapy Google

Zur visuellen Darstellung von geographischen Informationen werden durch Google Maps Daten über Ihre Nutzung der Maps-Funktionen, insbesondere die IP-Adresse sowie Standortdaten, erhoben, an Google übermittelt und anschließend . Wir haben keinen Einfluss auf diese anschließende Datenverarbeitung.

 Google reCAPTCHA

Zum Zwecke des Schutzes vor Missbrauch unserer Web-Formulare sowie vor Spam durch automatisierte Software (sog. Bots) erhebt Google reCAPTCHA Daten (IP-Adresse, Zeitpunkt des Besuchs, Browser-Informationen sowie Informationen zu Ihrer Nutzung so unserer für Webs . JavaScript sowie Cookies eine Analiza Ihrer Nutzung unserer Webseite durch. Daneben werden andere, durch Google Dienste in Ihrem Browser gespeicherte Cookies ausgewertet. Ein Auslesen oder Speichern von personenbezogenen Daten aus den Eingabefeldern des jeweiligen Formulars findet nicht statt.

 Czcionki Google

Zur einheitlichen Darstellung der Inhalte auf unserer Webseite werden durch den Script Code „Google Fonts“ Daten (Adres IP, Zeitpunkt des Besuchs, Geräte- und Browser-Informationen) erhoben, an Google übermittelt und anschließend . Google verar Wir haben keinen Einfluss auf diese anschließende Datenverarbeitung.

 Wtyczka wideo YouTube

Zur Einbindung von Inhalten Dritter werden über das YouTube Video Plugin in dem von uns verwendeten erweiterten Datenschutzmodus Daten (IP-Adresse, Zeitpunkt des Besuchs, Geräte- und Browser-Informationen) erhoben, an Google übermittelt und anschlienur Odłącz wideo.

7.2 Einsatz von Facebook-Diensten zu Webanalyse und Werbezwecken

 Einsatz z Facebook Pixel

Korzystaj z Facebook Pixel im Rahmen der nachfolgend dargestellten Technologien der Facebook Irlandia Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Mit dem Facebook Pixel werden Daten (IP-Adresse, Zeitpunkt des Besuchs, Geräte- und Browser-Informationen sowie Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Webseite anhand von uns vorgegebenen Ereignissen wie zB Besuch einer Webseite oder Newsletteranmelderungen un geseite, a von Pseudonimen Nutzungsprofile erstellt werden. Im Rahmen des sog. erweiterten Datenabgleichs werden darüber hinaus Informationen zu Abgleichzwecken gehasht erhoben und gespeichert, mit denen Einzelpersonen identifiziert werden können (zB Namen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern). Hierzu wird bei Besuch unserer Webseite durch das Facebook Pixel automatisch ein Cookie gesetzt, das automatisch mittels einer pseudonim CookieID eine Wiedererkennung Ihres Browsers beim Besuch anderer Webseiten ermöglicht. Facebook wird diese Informationen mit weiteren Daten aus Ihrem Facebook-Konto zusammenführen und benutzen, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung verbundene Dienstleistungen grup.
Die durch die Facebook Technologien automatisch erhobenen Informationen über Ihre Nutzung unserer Webseite in der Regel an einen Server der Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA übertragen und dort gespeichert. Für die USA liegt kein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vor. Sofern die Datenübermittlung in die USA in unsere Verantwortlichkeit fällt, stützt sich unsere Kooperation auf Standarddatenschutzklauseln der Europäischen Kommission. Weitergehende Informationen über die Datenverarbeitung durch Facebook finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Facebook.

 Analiza Facebooka

Im Rahmen von Facebook Analytics jest używany z Facebook Pixel erhobenen Daten über Ihre Nutzung unserer Webseite Statistiken über Besucheraktivitaten auf unserer Webseite erstellt. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage einer Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung durch Facebook. Ihre Analyse dient der optimumen Darstellung und Vermarktung unserer Webseite.

 Reklamy na Facebooku

Über Facebook Ads werben wir für diese Website auf Facebook sowie auf anderen Plattformen. Wir bestimmen die Parameter der jeweiligen Werbekampagne. Für die genaue Umsetzung, insbesondere die Entscheidung über die Platzierung der Anzeigen bei einzelnen Nutzern, ist Facebook verantwortlich. Soweit bei den einzelnen Technologien nichts Abweichendes angeben ist, erfolgt die Datenverarbeitung auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen gemeinsam Verantwortlichen gemäß art. 26 DSGVO. Die gemeinsame Verantwortlichkeit beschränkt sich auf die Erhebung der Daten und ihre Übermittlung an Facebook Ireland. Die anschließende Datenverarbeitung durch Facebook Ireland ist hiervon nicht erfasst.

Auf Grundlage der über Facebook Pixel erstellten Statistiken über Besucheraktivitäten auf unserer Webseite betreiben wir über Facebook Niestandardowi odbiorcy gruppenbasierte Werbung auf Facebook, indem wir die Merkmale der jeweiligen Zielgruppe bestimmen. Im Rahmen des zur Bestimmung der Jeweiligen Zielgruppe Statssfunted erweiterten Datenbleichs (tak) Handel Facebook als unser Auftragsverarbeiter.

Auf Grundlage der vom Facebook Pixel gesetzten pseudonim Cookie-ID und der erhobenen Daten über Ihr Nutzungsverhaltens auf unserer Webseite betreiben wir über Facebook Pixel Remarketing personalizacja Werbung.

Piksel na Facebooku Konwersje messen wir zur Webanalyse und Ereignisverfolgung Ihr nachfolgendes Nutzungsverhalten, wenn Sie über eine Werbeanzeige von Facebook Ads unsere Website gelangt sind. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage einer Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung durch Facebook.

8. Media społecznościowe

8.1 Wtyczki społecznościowe Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest

Auf unserer Webseite werden Social Buttons von sozialen Netzwerken verwendet. Diese sind lediglich als HTML-Links in die Seite eingebunden, więc dass beim Aufruf unserer Webseite noch keine Verbindung mit den Servern des jeweiligen Anbieters hergestellt wird. Klicken Sie auf einen der Buttons, öffnet sich die Webseite des jeweiligen sozialen Netzwerks in einem neuen Fenster Ihres Browsers Dort können Sie zB den Like- oder Share-Button betätigen.

8.2 Unsere Onlinepräsenz na Facebooku, Twitterze, Instagramie, Youtube

Soweit Sie hierzu Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 zd. 1 lit. a DSGVO gegenüber dem jeweiligen Social Media Betreiber erteilt haben, werden bei Besuch unserer Onlinepräsenzen auf den in der oben genannten sozialen Medien Ihre Daten für Marktforschungs- und Werbezwecke automatisch erhoben derhoben von ges- undus ges Diese können verwendet werden, um zB Werbeanzeigen innerhalb und außerhalb der Plattformen zu schalten, die mutmaßlich Ihren Interessen entsprechen. Hierzu werden im Regelfall Cookies eingesetzt. Die detaillierten Informationen zur Verarbeitung und Nutzung der Daten durch den jeweiligen Social Media Betreiber sowie eine Kontaktmöglichkeit und Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre verlinkbieteni entnehmen Sie eine. Sollten Sie diesbezüglich dennoch Hilfe benötigen, können Sie sich an uns wenden.

Facebook ist ein Angebot der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook Ireland”) Die durch Facebook Ireland automatycznie erhobenen Informationen über Ihre Nutzung unserer Online-Präsenz auf Facebook werden in der Regel an einen Server der Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA übertragen und dort gespeichert. Für die USA Liegt kein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vor. Unsere Zusammenarbeit mit ihnen stützt sich auf Standarddatenschutzklauseln der Europäischen Kommission. Die Datenverarbeitung im Rahmen des Besuchs einer Facebook Fanpage erfolgt auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen gemeinsam Verantwortlichen gemäß Art. 26 RODO. Weitere Informationen (Informationen zu Insights-Daten) finden Sie hier.

Świergot ist ein Angebot der Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia („Twitter”). Die von Twitter automatisch erhobenen Informationen über Ihre Nutzung unserer Online-Präsenz auf Twitter werden in der Regel an einen Server der Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA übertragen und dort gespeichert. Für die USA liegt kein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vor. Unsere Zusammenarbeit mit ihnen stützt sich auf Standarddatenschutzklauseln der Europäischen Kommission. 

Instagram ist ein Angebot der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook Ireland”) Die durch Facebook Ireland automatycznie erhobenen Informationen über Ihre Nutzung unserer Online-Präsenz auf Instagram werden in der Regel an einen Server der Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA übertragen und dort gespeichert. Für die USA Liegt kein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vor. Unsere Zusammenarbeit mit ihnen stützt sich auf Standarddatenschutzklauseln der Europäischen Kommission. Die Datenverarbeitung im Rahmen des Besuchs einer Instagram Fanpage erfolgt auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen gemeinsam Verantwortlichen gemäß Art. 26 RODO. Weitere Informationen (Informationen zu Insights-Daten) finden Sie hier.

Youtube ist ein Angebot der Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Die von Google automatisch erhobenen Informationen über Ihre Nutzung unserer Online-Präsenz auf YouTube werden in der Regel an einen Server der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA übertragen und dort gespeichert. Für die USA liegt kein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vor. Unsere Zusammenarbeit mit ihnen stützt sich auf Standarddatenschutzklauseln der Europäischen Kommission. 

9. Kontaktmöglichkeiten und Ihre Rechte

9.1 Ihre Rechte

Als Betroffener haben Sie folgende Rechte:

 • gemäß art. 15 DSGVO das Recht, in dem dort bezeichneten Umfang Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen;
 • gemäß art. 16 DSGVO das Recht, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
 • gemäß art. 17 DSGVO das Recht, die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die weitere Verarbeitung
  • zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;
  • zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung;
  • aus Gründen des öffentlichen Interesses oder
  • zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
 • gemäß art. 18 DSGVO das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit
  • die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird;
  • die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschungablehnen;
  • wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder
  • Sie gemäß art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
 • gemäß art. 20 DSGVO das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, w einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;
 • gemäß art. 77 DSGVO das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes wenden.

Widerspruchsrecht

Soweit wir zur Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen personenbezogene Daten wie oben erläutert verarbeiten, können Sie dieser Verarbeitung mit Wirkung für die Zukunftszerzsprechen. Erfolgt die Verarbeitung zu Zwecken des Direktmarketings, können Sie dieses Recht jederzeit wie oben beschrieben ausüben. Soweit die Verarbeitung zu anderen Zwecken erfolgt, steht Ihnen ein Widerspruchsrecht nur bei Vorliegen von Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, zu.

Nach Ausübung Ihres Widerspruchsrechts werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht weiter zu diesen Zwecken verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen und wessen, dieheiten Verdige Intern Rechtsansprüchen dient.

Dies gilt nicht, wenn die Verarbeitung zu Zwecken des Direktmarketings erfolgt. Dann werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht weiter zu diesem Zweck verarbeiten.

9.2 Kontaktmöglichkeiten

Datenschutzerklärung erstellt mit dem Zaufane sklepy Rechtstexter w Kooperation mit FÖHLISCH Rechtsanwälte.

Polityka prywatności

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest::

NZT Anna Finster
Zbożowej 4A
Szczecin 70-653

[email protected]

Dziękujemy za zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej szczegółowo poinformujemy Cię o postępowaniu z Twoimi danymi.

1. DOSTĘP DO DANYCH I HOSTING

Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Przy każdym wywołaniu strony internetowej serwer WWW automatycznie zapisuje jedynie tzw. plik dziennika serwera, który zawiera na przykład nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i żądającego dostawcy (dane dostępowe) i dokumentuje połączenie. Te dane dostępowe są oceniane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania serwisu i ulepszenia naszej oferty. Służy to ochronie naszych głównie uzasadnionych interesów w prawidłowej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Wszystkie dane dostępowe zostaną usunięte nie później niż siedem dni po zakończeniu Twojej wizyty na stronie.

1.1 HOSTING

Usługi hostingu i wyświetlania strony internetowej są częściowo świadczone przez naszych usługodawców w ramach przetwarzania w naszym imieniu. O ile niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie stanowi inaczej, wszystkie dane dostępowe i wszystkie dane, które są gromadzone w formularzach udostępnionych na tej stronie internetowej, są przetwarzane na ich serwerach. W przypadku pytań dotyczących naszych usługodawców oraz podstaw współpracy z nimi prosimy o skorzystanie z opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

1.2 SIEĆ DOSTARCZANIA TREŚCI

W celu skrócenia czasu ładowania niektórych ofert korzystamy z tak zwanej sieci dostarczania treści („CDN”). Dzięki tej usłudze treść, np. duże pliki multimedialne, jest dostarczana za pośrednictwem rozproszonych regionalnie serwerów zewnętrznych dostawców usług CDN. W związku z tym dane dostępowe przetwarzane są na serwerach usługodawców. Nasi usługodawcy pracują dla nas w ramach realizacji zamówień. Nasi dostawcy usług mają siedzibę i / lub korzystają z serwerów w krajach poza UE i EOG. W przypadku tych krajów Komisja Europejska nie podjęła decyzji w sprawie adekwatności. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. W przypadku pytań dotyczących naszych usługodawców oraz podstaw współpracy z nimi prosimy o skorzystanie z opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Nasi dostawcy usług mają siedzibę i/lub korzystają z serwerów w następujących krajach, dla których Komisja Europejska określiła odpowiedni poziom ochrony danych w drodze uchwały: Kanada, Nowa Zelandia

Nasi usługodawcy mają siedzibę i/lub korzystają z serwerów w następujących krajach: Rosja, USA
W przypadku tych krajów Komisja Europejska nie podjęła decyzji w sprawie adekwatności. Nasza współpraca z Państwem opiera się na następujących gwarancjach: Standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej

2. PRZETWARZANIE DANYCH W CELU PRZETWARZANIA UMÓW I KONTAKTU

2.1 PRZETWARZANIE DANYCH W CELU WYKONANIA UMOWY

W celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w takich przypadkach potrzebujemy danych do realizacji zamówienia i nie możemy wysłać zamówienia bez ich podania. Jakie dane są gromadzone, można zobaczyć w odpowiednich formularzach wejściowych.

Dalsze informacje na temat przetwarzania Twoich danych, w szczególności przekazywania naszym usługodawcom w celu realizacji zamówienia, płatności i wysyłki, znajdują się w poniższych punktach niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Po całkowitym wykonaniu umowy Twoje dane zostaną ograniczone do dalszego przetwarzania i zostaną usunięte po upływie okresów przechowywania wynikających z prawa podatkowego i handlowego zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych wykraczających poza to, co jest dozwolone przez prawo i o których poinformujemy Cię w niniejszym oświadczeniu.

2.2 KONTO KLIENTA

Jeżeli wyraziłeś na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. a RODO decydując się na założenie konta klienta, wykorzystamy Twoje dane w celu założenia konta klienta oraz do przechowywania Twoich danych dla przyszłych zamówień na naszej stronie internetowej. Usunięcie Twojego konta klienta jest możliwe w każdej chwili i można to zrobić albo poprzez wysłanie wiadomości do opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, albo za pomocą funkcji dostępnej na koncie klienta. Po usunięciu konta klienta Twoje dane zostaną usunięte, chyba że wyrazisz wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie swoich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

2.3 KONTAKT

W ramach komunikacji z klientami zbieramy dane osobowe w celu przetworzenia Państwa zapytania zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w takich przypadkach potrzebujemy danych do przetworzenia Twojego kontaktu. Jakie dane są gromadzone, można zobaczyć w odpowiednich formularzach wejściowych. Po całkowitym rozpatrzeniu Twojego wniosku Twoje dane zostaną usunięte, chyba że wyrazisz wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie Twoich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

Narzędzie czatu na żywo 3CX

W celu komunikacji z klientem korzystamy z narzędzia czatu na żywo od 3cx Ltd., 4, Markou Drakou, 2409 angomi, Nikozja, Cypr („3cx). Służy to ochronie naszych głównie uzasadnionych interesów w skutecznej i ulepszonej komunikacji z klientami zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. 3cx pracuje dla nas w naszym imieniu. Nie ma decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności dla USA. Nasza współpraca z nimi opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. 

3. PRZETWARZANIE DANYCH W CELU PRZETWARZANIA WYSYŁKI

W celu wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO przekazujemy Twoje dane firmie kurierskiej, której zlecono dostawę, o ile jest to niezbędne do dostarczenia zamówionego towaru.

4. PRZETWARZANIE DANYCH W CELU PRZETWARZANIA PŁATNOŚCI

Podczas przetwarzania płatności w naszym sklepie internetowym współpracujemy z tymi partnerami: dostawcami usług technicznych, instytucjami kredytowymi, dostawcami usług płatniczych.

4.1 PRZETWARZANIE DANYCH W CELU PRZETWARZANIA TRANSAKCJI

W zależności od wybranej metody płatności przekazujemy dane niezbędne do przetworzenia transakcji płatniczej naszym dostawcom usług technicznych, którzy pracują dla nas w ramach przetwarzania zamówień, lub upoważnionym instytucjom kredytowym lub wybranemu dostawcy usług płatniczych, o ile jest to niezbędne do przetworzenia płatności. Służy to realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. W niektórych przypadkach dostawcy usług płatniczych zbierają dane wymagane do samodzielnego przetworzenia płatności, np. na własnej stronie internetowej lub poprzez integrację techniczną w procesie składania zamówienia. W tym zakresie obowiązuje deklaracja o ochronie danych danego dostawcy usług płatniczych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych partnerów do obsługi płatności i podstaw naszej współpracy z nimi, skorzystaj z opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

4.2 PRZETWARZANIE DANYCH W CELU ZAPOBIEGANIA NADUŻYCIOM I OPTYMALIZACJI NASZYCH PROCESÓW PŁATNICZYCH

W razie potrzeby przekazujemy naszym usługodawcom dalsze dane, których używają wraz z danymi niezbędnymi do przetwarzania płatności jako nasi przetwarzający umowy w celu zapobiegania oszustwom i optymalizacji naszych procesów płatniczych (np. fakturowanie, przetwarzanie zakwestionowanych płatności , wsparcie księgowe). Zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO w celu ochrony naszych głównie uzasadnionych interesów związanych z ochroną przed oszustwami i efektywnym zarządzaniem płatnościami.

5. REKLAMA PRZEZ E-MAIL

5.1 BIULETYN E-MAIL Z REJESTRACJĄ

Jeśli zarejestrujesz się do naszego newslettera, wykorzystamy wymagane do tego dane lub podane przez Ciebie osobno, aby regularnie wysyłać Ci nasz biuletyn e-mailowy na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. RODO. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i możesz albo wysłać wiadomość do opcji kontaktu opisanej poniżej, albo skorzystać z linku podanego w newsletterze. Po rezygnacji z subskrypcji usuniemy Twój adres e-mail z listy odbiorców, chyba że wyrazisz wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie Twoich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych poza tym, co jest dozwolone przez prawo i o czym poinformujemy Cię w niniejszym oświadczeniu.

5.2 WYSYŁKA NEWSLETTERA

Newsletter może być również wysyłany przez naszych usługodawców w ramach przetwarzania w naszym imieniu. W przypadku pytań dotyczących naszych usługodawców oraz podstaw współpracy z nimi prosimy o skorzystanie z opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

5.3 WYSYŁANIE PROŚB O RECENZJĘ PRZEZ E-MAIL

Pod warunkiem, że wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę w trakcie lub po złożeniu zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO, użyjemy Twojego adresu e-mail w celu wysłania prośby o wycenę Twojego zamówienia za pośrednictwem używanego przez nas systemu oceny. Zgodę tę można cofnąć w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość do opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych lub za pośrednictwem linku podanego we wniosku o sprawdzenie.

Prośby o ocenę mogą być również wysyłane przez naszego usługodawcę pod adresem Trusted Shops GmbH Subbelrather Str.15C, 50823 Kolonia (Trusted Shops).

W ramach wysyłania próśb o ocenę otrzymujemy od Trusted Shops informacje o odpowiednim statusie (np. czy prośba o ocenę została wysłana i czy została otrzymana). Odbywa się to zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na otrzymywaniu informacji o zaproszeniach do recenzji, aby w razie potrzeby przeprowadzić optymalizacje na tej podstawie, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Trusted Shops w oferowaniu tej usługi.

Razem z Trusted Shops jesteśmy odpowiedzialni za wysyłanie próśb o ocenę oraz za zbieranie i wyświetlanie informacji o opiniach i statusie.

W ramach wspólnej odpowiedzialności między nami a Trusted Shops GmbH w przypadku pytań dotyczących ochrony danych i dochodzenia swoich praw prosimy o kontakt z Trusted Shops GmbH, której możliwości kontaktu znajdują się tutaj Odnaleźć. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć pod poniższym linkiem tutaj. Niezależnie od tego zawsze możesz skontaktować się z nami, korzystając z opcji kontaktu opisanej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. W razie potrzeby Twoja prośba zostanie przekazana drugiej osobie odpowiedzialnej za odpowiedź.

6. COOKIES I INNE TECHNOLOGIE

6.1 INFORMACJE OGÓLNE

Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, na różnych stronach stosujemy technologie, w tym tzw. pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na Twoim urządzeniu. Niektóre używane przez nas pliki cookie są ponownie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po jej zamknięciu (tzw. pliki cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie (trwałe pliki cookie).
Korzystamy z technologii, które są absolutnie niezbędne do korzystania z niektórych funkcji naszego serwisu (np. funkcja koszyka). Technologie te gromadzą i przetwarzają adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (np. informacje o zawartości koszyka). W kontekście ważenia interesów służy to przede wszystkim uzasadnionym interesom w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Ponadto wykorzystujemy technologie w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (np. aby móc udowodnić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych), a także do analizy stron internetowych i marketingu internetowego. Dalsze informacje na ten temat, w tym odpowiednie podstawy prawne przetwarzania danych, można znaleźć w poniższych sekcjach niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Możemy również korzystać z technologii, które nie są indywidualnie wymienione w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Więcej informacji na temat tych technologii, w tym odpowiedniej podstawy prawnej przetwarzania danych, można znaleźć na platformie Usercentrics. Możesz to zrobić, klikając przycisk odcisku palca w prawym dolnym lub lewym dolnym rogu strony.

Możesz znaleźć ustawienia plików cookie dla swojej przeglądarki pod następującymi linkami: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Jeżeli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie technologii zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, w każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę, wysyłając wiadomość na adres kontaktowy opisany w oświadczeniu o ochronie danych. Możesz też kliknąć przycisk odcisku palca w prawym dolnym lub lewym dolnym rogu strony. Jeśli nie akceptujesz plików cookie, funkcjonalność naszej witryny może być ograniczona.

6.2 WYKORZYSTANIE PLATFORMY DO ZARZĄDZANIA ZGODAMI COOKIEYES W CELU ZARZĄDZANIA ZGODAMI

Na naszej stronie używamy Platforma do zarządzania zgodami CookieYes („CookieYes”), aby informować Cię o plikach cookie i innych technologiach, z których korzystamy na naszej stronie internetowej, a także o Twoich w celu uzyskania, zarządzania i dokumentowania wszelkich prawnie wymaganych zgód na przetwarzanie Twoich danych osobowych przy użyciu tych technologii. Zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO, jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 7 ust. 1 RODO, aby móc udowodnić Twoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, któremu podlegamy. CookieYes to oferta firmy CookieYes Limited, 3 Warren Yard Warren Park, Wolverton Mill, Milton Keynes, MK12 5NW, Wielka Brytania, która przetwarza Twoje dane w naszym imieniu. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, serwer internetowy Userentrics zapisuje tak zwany plik dziennika serwera, który zawiera również Twój anonimowy adres IP, datę i godzinę wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o wyrażeniu zgody. Twoje dane zostaną usunięte po trzech latach, chyba że wyrazisz wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie swoich danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych poza tym, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

7. Einsatz von Cookies und anderen Technologien zu Webanalyse und Werbezwecken

Soweit Sie hierzu Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 zd. 1 lit. a DSGVO erteilt haben, verwenden wir auf unserer Webseite die nachfolgenden Cookies und andere Technologien von Drittanbietern. Nach Zweckfortfall und Ende des Einsatzes der jeweiligen Technologie durch uns werden die in diesem Zusammenhang erhobenen Daten gelöscht. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunftszerzrufen. Weitere Informationen zu Ihren Widerrufsmöglichkeiten finden Sie in dem Abschnitt „Cookies und weitere Technologien”. Weitere Informationen einschließlich der Grundlage unserer Zusammenarbeit mit den einzelnen Anbietern finden Sie bei den einzelnen Technologien. Bei Fragen zu den Anbietern und der Grundlage unserer Zusammenarbeit mit ihnen wenden Sie sich bitte an die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Kontaktmöglichkeit.

7.1 Einsatz von Google-Diensten z Webanalyse und Werbezwecken

Wir verwenden die nachfolgend dargestellten Technologien der Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google”). Die durch die Google Technologien automatisch erhobenen Informationen über Ihre Nutzung unserer Webseite in der Regel an einen Server der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA übertragen und dort gespeichert. Für die USA liegt kein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vor. Unsere Zusammenarbeit mit ihnen stützt sich auf Standarddatenschutzklauseln der Europäischen Kommission. Sofern Ihre IP-Adresse über die Google Technologien erhoben wird, wird sie vor der Speicherung auf den Servern von Google durch die Aktivierung der IP-Anonymsierung gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adrese an einen Server von Google übertragen und dort gekürzt. Soweit bei den einzelnen Technologien nichts Abweichendes angeben ist, erfolgt die Datenverarbeitung auf Grundlage einer für die jeweilige Technologie geschlossenen Vereinbarung zwischen gemeinsam Verantwortlichen gemäß art. 26 DSGVO. Weitergehende Informationen über die Datenverarbeitung durch Google finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Google.

 Google Analytics

Zum Zweck der Webseitenanalyse werden mit Google Analytics Daten (IP-Adresse, Zeitpunkt des Besuchs, Geräte- und Browser-Informationen sowie Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Webseite) automatisch erhoben und gespeichert, aus denen unter. Hierzu können Cookies eingesetzt werden. Ihre IP-Adrese wird grundsätzlich nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage einer Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung durch Google.

Zum Zwecke der optimierten Vermarktung unserer Webseite haben wir die Datenfreigabeeinstellungen für „Google-Produkte und -Dienste” aktiviert. So kann Google auf die von Google Analytics erhobenen und verarbeiteten Daten zugreifen und anschließend zur Verbesserung der Google-Dienste verwenden. Die Datenfreigabe an Google im Rahmen dieser Datenfreigabeeinstellungen erfolgt auf Grundlage einer zusätzlichen Vereinbarung zwischen Verantwortlichen. Wir haben keinen Einfluss auf die anschließende Datenverarbeitung durch Google.

Zur Erstellung und Durchführung von Tests verwenden wir zudem die Erweiterungsfunktion von Google Analytics Optymalizacja Google.

Zur Webanalyse wird durch die Erweiterungsfunktion von Google Analytics Sygnały Google ein sog. „Cross-Device Tracking” ermöglicht. Soweit Ihre internetfähigen Geräte mit Ihrem Google-Konto verknüpft sind und Sie die Einstellung „personalisierte Werbung“ in Ihrem Google Konto aktiviert haben, kann Google Berichte über Ihr Nutzungsverhalten (insb. die geräteüllenzareifend we hr. Eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch uns findet insoweit nicht statt, wir erhalten lediglich auf Basis von Google Signals erstellte Statistiken.

Zu Webanalyse und Werbezwecken wird durch die Erweiterungsfunktion von Google Analytics das sog. Plik cookie DoubleClick eine Wiedererkennung Ihres Browsers beim Besuch anderer Webseiten ermöglicht. Google wird diese Informationen benutzen, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen.

 Google AdSense

Unsere Webseite vermarktet über Google AdSense Platz für Anzeigen von Drittanbietern. Diese Anzeigen werden Ihnen an verschiedenen Stellen auf dieser Webseite angezeigt. Über das sog. DoubleClick-Cookie wird die Anzeige interessengerechter Werbung durch die Erhebung und Verarbeitung von Daten (IP-Adresse, Zeitpunkt des Besuchs, Geräte- und Browser-Informationen sowie Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Webseite) singer pseudonirenung user die hil Interessen anhand von Besuchen dieser und anderer Webseiten festgestellt werden, ermöglicht.

 Reklamy Google

Zu Werbezwecken in den Google Suchergebnissen sowie auf den Webseiten Dritter wird bei Besuch unserer Webseite das sog. Google Remarketing Cookie gesetzt, das automatisch durch die Erhebung und Verarbeitung von Daten (IP-Adresse, Zeitpunkt des Besuchs, Geräte- und Browser-Informationen sowie Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Webseite) und mittels einer pseudonimen Cookiehnage ID und auf Iuf Iuf Werbung ermöglicht. Eine darüber hinausgehende Datenverarbeitung findet nur statt, sofern Sie die Einstellung „personalisierte Werbung“ in Ihrem Google Konto aktiviert haben. Sind sie in diesem Fall während des Besuchs unserer Webseite bei Google eingeloggt, verwendet Google Ihre Daten zusammen z Google Analytics-Daten, um Zielgruppenlisten für geräteübergreifendes Remarketing zu erstellen und definieren.

Zur Webseitenanalyse und Ereignisverfolgung messen wir über das Google Ads Śledzenie konwersji Ihr nachfolgendes Nutzungsverhalten, wenn Sie über eine Werbeanzeige von Google Ads auf unsere Website gelangt sind. Hierzu können Cookies eingesetzt und Daten (IP-Adresse, Zeitpunkt des Besuchs, Geräte- und Browser-Informationen sowie Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Webseite anhand von uns vorgegebenen Ereignissen wie zB Besuch einer Webseite wenden uner meldus a Nowy profil Nutzungsprofile.

 mapy Google

Zur visuellen Darstellung von geographischen Informationen werden durch Google Maps Daten über Ihre Nutzung der Maps-Funktionen, insbesondere die IP-Adresse sowie Standortdaten, erhoben, an Google übermittelt und anschließend . Wir haben keinen Einfluss auf diese anschließende Datenverarbeitung.

 Google reCAPTCHA

Zum Zwecke des Schutzes vor Missbrauch unserer Web-Formulare sowie vor Spam durch automatisierte Software (sog. Bots) erhebt Google reCAPTCHA Daten (IP-Adresse, Zeitpunkt des Besuchs, Browser-Informationen sowie Informationen zu Ihrer Nutzung so unserer für Webs . JavaScript sowie Cookies eine Analiza Ihrer Nutzung unserer Webseite durch. Daneben werden andere, durch Google Dienste in Ihrem Browser gespeicherte Cookies ausgewertet. Ein Auslesen oder Speichern von personenbezogenen Daten aus den Eingabefeldern des jeweiligen Formulars findet nicht statt.

 Czcionki Google

Zur einheitlichen Darstellung der Inhalte auf unserer Webseite werden durch den Script Code „Google Fonts“ Daten (Adres IP, Zeitpunkt des Besuchs, Geräte- und Browser-Informationen) erhoben, an Google übermittelt und anschließend . Google verar Wir haben keinen Einfluss auf diese anschließende Datenverarbeitung.

 Wtyczka wideo YouTube

Zur Einbindung von Inhalten Dritter werden über das YouTube Video Plugin in dem von uns verwendeten erweiterten Datenschutzmodus Daten (IP-Adresse, Zeitpunkt des Besuchs, Geräte- und Browser-Informationen) erhoben, an Google übermittelt und anschlienur Odłącz wideo.

7.2 Einsatz von Facebook-Diensten zu Webanalyse und Werbezwecken

 Einsatz z Facebook Pixel

Korzystaj z Facebook Pixel im Rahmen der nachfolgend dargestellten Technologien der Facebook Irlandia Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Mit dem Facebook Pixel werden Daten (IP-Adresse, Zeitpunkt des Besuchs, Geräte- und Browser-Informationen sowie Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Webseite anhand von uns vorgegebenen Ereignissen wie zB Besuch einer Webseite oder Newsletteranmelderungen un geseite, a von Pseudonimen Nutzungsprofile erstellt werden. Im Rahmen des sog. erweiterten Datenabgleichs werden darüber hinaus Informationen zu Abgleichzwecken gehasht erhoben und gespeichert, mit denen Einzelpersonen identifiziert werden können (zB Namen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern). Hierzu wird bei Besuch unserer Webseite durch das Facebook Pixel automatisch ein Cookie gesetzt, das automatisch mittels einer pseudonim CookieID eine Wiedererkennung Ihres Browsers beim Besuch anderer Webseiten ermöglicht. Facebook wird diese Informationen mit weiteren Daten aus Ihrem Facebook-Konto zusammenführen und benutzen, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung verbundene Dienstleistungen grup.
Die durch die Facebook Technologien automatisch erhobenen Informationen über Ihre Nutzung unserer Webseite in der Regel an einen Server der Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA übertragen und dort gespeichert. Für die USA liegt kein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vor. Sofern die Datenübermittlung in die USA in unsere Verantwortlichkeit fällt, stützt sich unsere Kooperation auf Standarddatenschutzklauseln der Europäischen Kommission. Weitergehende Informationen über die Datenverarbeitung durch Facebook finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Facebook.

 Analiza Facebooka

Im Rahmen von Facebook Analytics jest używany z Facebook Pixel erhobenen Daten über Ihre Nutzung unserer Webseite Statistiken über Besucheraktivitaten auf unserer Webseite erstellt. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage einer Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung durch Facebook. Ihre Analyse dient der optimumen Darstellung und Vermarktung unserer Webseite.

 Reklamy na Facebooku

Über Facebook Ads werben wir für diese Website auf Facebook sowie auf anderen Plattformen. Wir bestimmen die Parameter der jeweiligen Werbekampagne. Für die genaue Umsetzung, insbesondere die Entscheidung über die Platzierung der Anzeigen bei einzelnen Nutzern, ist Facebook verantwortlich. Soweit bei den einzelnen Technologien nichts Abweichendes angeben ist, erfolgt die Datenverarbeitung auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen gemeinsam Verantwortlichen gemäß art. 26 DSGVO. Die gemeinsame Verantwortlichkeit beschränkt sich auf die Erhebung der Daten und ihre Übermittlung an Facebook Ireland. Die anschließende Datenverarbeitung durch Facebook Ireland ist hiervon nicht erfasst.

Auf Grundlage der über Facebook Pixel erstellten Statistiken über Besucheraktivitäten auf unserer Webseite betreiben wir über Facebook Niestandardowi odbiorcy gruppenbasierte Werbung auf Facebook, indem wir die Merkmale der jeweiligen Zielgruppe bestimmen. Im Rahmen des zur Bestimmung der Jeweiligen Zielgruppe Statssfunted erweiterten Datenbleichs (tak) Handel Facebook als unser Auftragsverarbeiter.

Auf Grundlage der vom Facebook Pixel gesetzten pseudonim Cookie-ID und der erhobenen Daten über Ihr Nutzungsverhaltens auf unserer Webseite betreiben wir über Facebook Pixel Remarketing personalizacja Werbung.

Piksel na Facebooku Konwersje messen wir zur Webanalyse und Ereignisverfolgung Ihr nachfolgendes Nutzungsverhalten, wenn Sie über eine Werbeanzeige von Facebook Ads unsere Website gelangt sind. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage einer Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung durch Facebook.

8. Integracja Trusted Shops Trustbadge/sonstiger Widgets

Zur Anzeige der Trusted Shops Leistungen (z. B. Gütesiegel, gesammelte Bewertungen) sowie zum Angebot der Trusted Shops Produkte für Käufer nach einer Bestellung sind auf dieser Webseite Trusted Shops Widgets (zB. Trusted Shops Trustebadge

Dies dient der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer optimumen Vermarktung durch Ermöglichung eines sicheren Einkaufs gemäß Art. 6 Abs. 1 zd. 1 lit. f DSGVO. Das Trustbadge und die damit beworbenen Dienste sind ein Angebot der Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln (Trusted Shops), mit der wir gemeinsam nach Art. No. 26 DSGVO datenschutzrechtlich Verantwortlicher sind. Wir informieren Sie im Rahmen dieser Datenschutzhinweise im Folgenden über die wesentlichen Vertragsinhalte nach Art. 26 Abs. 2 DSGVO.

Das Trustbadge wird im Rahmen einer gemeinsamen Verantwortlichkeit durch einen US-amerikanischen CDN-Anbieter (Sieć dostarczania treści) zur Verfügung gestellt. Ein angemessenes Datenschutzniveau ist durch Standarddatenschutzklauseln und weitere vertragliche Maßnahmen sichergestellt. Weitere Informationen zum Datenschutz der Trusted Shops GmbH znajdź Sie hier.

Bei Aufruf des Trustbadge speichert der Webserver automatisch ein sogenanntes Server-Logfile, das auch Ihre IP-Adrese, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge und den anfragenden Provider (Zugriffsdaten) enthält und den Abruf dokument. Die IP-Adresse wird unmittelbar nach der Erhebung anonymsiert, sodass die gespeicherten Daten Ihrer Person nicht zugeordnet werden können. Das Server-Logfile wird für die Analyze von Sicherheitsauffälligkeiten in einer Sicherheitsdatenbank gespeichert und spätestens 90 Tage nach Erstellung automatisch gelöscht bzw. anonimowość. Dies dient gemäß art. 6 Abs. 1 zd. 1 lit. f DSGVO dem berechtigten Interesse von uns und Trusted Shops zur Missbrauchs- und Betrugsprävention, für die Angebots – und Webseitenoptimierung sowie zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs der Webseite bzw. des Trustbadges oder sonstiger Widgets von Trusted Shops.

Weitere personenbezogene Daten werden an die Trusted Shops GmbH übertragen, wenn Sie sich nach Abschluss einer Bestellung für die Nutzung von Trusted Shops Produkten entscheiden oder sich bereits für die Nutzung registriert haben. Hierfür erfolgt eine automatische Erhebung personenbezogener Daten aus den Bestelldaten. Ob Sie als Käufer bereits für eine Produktnutzung registriert ist, wird anhand eines neutralen Parameters, der per kryptologischer Einwegfunktion gehashten E-Mail-Adresse, automatisiert überprüft. Die E-Mail Adresse wird vor der Übermittlung in diesen für Trusted Shops nicht zu entschlüsselnden Hash-Wert umgerechnet. Nach Überprüfung auf einen Match, wird der Parameter automatisch gelöscht.

Dies dient der Überprüfung, ob Sie bereits für Dienste bei der Trusted Shops GmbH registriert sind und ist daher für die Erfüllung unserer und Trusted Shops überwiegender berechtigter Interessen an der Erbringung des jeweils an die konkrete Bestellungs geerskopten trans Sztuka. 6 Abs. 1 zd. 1 lit. f Erforderlich DSGVO. Ist dies der Fall, więc erfolgt die weitere Verarbeitung gemäß der zwischen Ihnen und Trusted Shops getroffenen vertraglichen Vereinbarung. Sofern Sie noch nicht für die Services registriert sind, erhalten Sie im Anschluss die Möglichkeit, dies erstmalig zu tun. Die weitere Verarbeitung nach erfolgter Registrierung richtet sich ebenfalls nach der vertraglichen Vereinbarung mit der Trusted Shops. Sofern Sie sich nicht registrieren, werden alle übermittelten Daten automatisch durch Trusted Shops gelöscht und ein Personenbezug ist dann nicht mehr möglich.

Im Rahmen der zwischen uns und der Trusted Shops GmbH bestehenden gemeinsamen Verantwortlichkeit wenden Sie sich bei Datenschutzfragen und zur Geltendmachung Ihrer Rechte bitte bevorzugt an die Trusted Shops GmbH, deren Kontaktmöglichkeiten Sie hier znaleźć. Weitere Informationen zum Datenschutz können sie dem folgenden Link hier entnehmen. Unabhängig davon können Sie sich auch immer an uns unter der in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Kontaktmöglichkeit wenden. Ihre Anfrage wird dann, falls erforderlich, zur Beantwortung an den weiteren Verantwortlichen weitergegeben.

9. Media społecznościowe

9.1 Wtyczki społecznościowe Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest

Auf unserer Webseite werden Social Buttons von sozialen Netzwerken verwendet. Diese sind lediglich als HTML-Links in die Seite eingebunden, więc dass beim Aufruf unserer Webseite noch keine Verbindung mit den Servern des jeweiligen Anbieters hergestellt wird. Klicken Sie auf einen der Buttons, öffnet sich die Webseite des jeweiligen sozialen Netzwerks in einem neuen Fenster Ihres Browsers Dort können Sie zB den Like- oder Share-Button betätigen.

9.2 Unsere Onlinepräsenz na Facebooku, Twitterze, Instagramie, Youtube

Soweit Sie hierzu Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 zd. 1 lit. a DSGVO gegenüber dem jeweiligen Social Media Betreiber erteilt haben, werden bei Besuch unserer Onlinepräsenzen auf den in der oben genannten sozialen Medien Ihre Daten für Marktforschungs- und Werbezwecke automatisch erhoben derhoben von ges- undus ges Diese können verwendet werden, um zB Werbeanzeigen innerhalb und außerhalb der Plattformen zu schalten, die mutmaßlich Ihren Interessen entsprechen. Hierzu werden im Regelfall Cookies eingesetzt. Die detaillierten Informationen zur Verarbeitung und Nutzung der Daten durch den jeweiligen Social Media Betreiber sowie eine Kontaktmöglichkeit und Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre verlinkbieteni entnehmen Sie eine. Sollten Sie diesbezüglich dennoch Hilfe benötigen, können Sie sich an uns wenden.

Facebook ist ein Angebot der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook Ireland“) Die durch Facebook Ireland automatisch erhobenen Informationen über Ihre Nutzung unserer Online-Präsenz auf Facebook werden in der Regel an einen Server der Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA übertragen und dort gespeichert. Für die USA liegt kein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vor. Unsere Zusammenarbeit mit ihnen stützt sich auf Standarddatenschutzklauseln der Europäischen Kommission. Die Datenverarbeitung im Rahmen des Besuchs einer Facebook Fanpage erfolgt auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen gemeinsam Verantwortlichen gemäß Art. 26 DSGVO. Weitere Informationen (Informationen zu Insights-Daten) finden Sie hier.

Świergot ist ein Angebot der Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia („Twitter”). Die von Twitter automatisch erhobenen Informationen über Ihre Nutzung unserer Online-Präsenz auf Twitter werden in der Regel an einen Server der Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA übertragen und dort gespeichert. Für die USA liegt kein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vor. Unsere Zusammenarbeit mit ihnen stützt sich auf Standarddatenschutzklauseln der Europäischen Kommission. 

Instagram ist ein Angebot der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook Ireland“) Die durch Facebook Ireland automatisch erhobenen Informationen über Ihre Nutzung unserer Online-Präsenz auf Instagram werden in der Regel an einen Server der Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA übertragen und dort gespeichert. Für die USA liegt kein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vor. Unsere Zusammenarbeit mit ihnen stützt sich auf Standarddatenschutzklauseln der Europäischen Kommission. Die Datenverarbeitung im Rahmen des Besuchs einer Instagram Fanpage erfolgt auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen gemeinsam Verantwortlichen gemäß Art. 26 DSGVO. Weitere Informationen (Informationen zu Insights-Daten) finden Sie hier.

Youtube ist ein Angebot der Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Die von Google automatisch erhobenen Informationen über Ihre Nutzung unserer Online-Präsenz auf YouTube werden in der Regel an einen Server der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA übertragen und dort gespeichert. Für die USA liegt kein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vor. Unsere Zusammenarbeit mit ihnen stützt sich auf Standarddatenschutzklauseln der Europäischen Kommission. 

10. Kontaktmöglichkeiten und Ihre Rechte

10.1 Ihre Rechte

Als Betroffener haben Sie folgende Rechte:

 • gemäß art. 15 DSGVO das Recht, in dem dort bezeichneten Umfang Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen;
 • gemäß art. 16 DSGVO das Recht, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
 • gemäß art. 17 DSGVO das Recht, die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die weitere Verarbeitung
  • zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;
  • zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung;
  • aus Gründen des öffentlichen Interesses oder
  • zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
 • gemäß art. 18 DSGVO das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit
  • die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird;
  • die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschungablehnen;
  • wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder
  • Sie gemäß art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
 • gemäß art. 20 DSGVO das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, w einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;
 • gemäß art. 77 DSGVO das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes wenden.

Widerspruchsrecht

Soweit wir zur Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen personenbezogene Daten wie oben erläutert verarbeiten, können Sie dieser Verarbeitung mit Wirkung für die Zukunftszerzsprechen. Erfolgt die Verarbeitung zu Zwecken des Direktmarketings, können Sie dieses Recht jederzeit wie oben beschrieben ausüben. Soweit die Verarbeitung zu anderen Zwecken erfolgt, steht Ihnen ein Widerspruchsrecht nur bei Vorliegen von Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, zu.

Nach Ausübung Ihres Widerspruchsrechts werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht weiter zu diesen Zwecken verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen und wessen, dieheiten Verdige Intern Rechtsansprüchen dient.

Dies gilt nicht, wenn die Verarbeitung zu Zwecken des Direktmarketings erfolgt. Dann werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht weiter zu diesem Zweck verarbeiten.

10.2 Kontakty

 

Datenschutzerklärung erstellt mit dem Zaufane sklepy Rechtstexter w Kooperation mit FÖHLISCH Rechtsanwälte.